ENG
Anasayfa Profesyonel Depo Yönetimi Nakliye ve Dağıtım Kurumsal İletişim
 
 
HİZMETLER
Depolama
Barkod Desteği ile
RFID Desteği ile
Akıllı Depo Desteği ile
Üretim Lojistiği
Ürün Lojistiği
Perakende Lojistiği
İade Lojistiği
E-Ticaret
Etiketleme & Paketleme
Yazılım
Katma Değerli Hizmetler
Danışmanlık
 

 BARKOD DESTEĞİYLE


Otomatik tanımlama sistemleri, iş verimini arttıran en önemli unsurdur ve sistemlerinin kontrol ve takibinde önemlidir. Bir işletmenin zamanında ve doğru bilgiye ulaşabilmesi için, stok kontrolü, envanter kontrolü vb. çok büyük hacimli bilgi girişi gerektiren sektörlerde hızlı bilgi girişi sağlayan sistemlere de ihtiyaç duyulmaktadır. Verilerin kesin, detaylı ve hızlı akışı hemen hemen her sektörde zorunlu hale gelmiştir.

Barkod en etkili otomatik tanımlama teknolojilerinden biridir. Barkod tekniğinin başlıca faydaları

- Depo işlemlerinde, örneğin stok kontrolünde,                                                                
- Sipariş girişinde,
- Satışlara ilişkin daha iyi ve güvenilir bilgi almada.

Uluslararası standartlara sahip değişik kodlama biçimleri bulunan çizgi barkodlar, kodlanabilir bilgilerin barkod okuyucu cihazlar tarafından algılanarak bilgisayar ve benzeri cihazlar tarafından okunabilir hale getiren simgelerden oluşmaktadır. 
Barkod bir otomatik tanıma teknolojisidir. Barkodlar belirli kalıplar içinde ifade edilen verilerin doğru ve çabuk olarak toplanmasına olanak tanır.

Birinci kısım: veya simge kodunu gösterir. Her ülkenin kendine ait bir kodu vardır. 
İkinci kısım: Firma kodunu gösterir. Ülke kodundan sonra gelen 4 hanedir. Bu kod TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birligi ) bünyesinde bulunan Mal Numaralandirma Merkezi'nden alınır.
Üçüncü kısım: Firma kodundan sonra gelen 5 hanedir. Ürünü tanımlayan mamul kodudur.
Dördüncü kısım: En son rakamdır. Kontrol kodudur. Bu kod diğer rakamların hatalı okunmasını engellemek için belli bir formülle hesaplanan kontrol sayısıdır.

Barkod sisteminin faydaları:
Doğruluk
Hız
Maliyet
Kullanışlılık

BARKOD TÜRLERİ
Mevcut ve kullanılmakta olan birçok farklı çizgi barkod türü bulunmaktadır. Bu türlerden en çok ve yoğun kullanılan çizgibarkod türleri şunlardır.

- EAN(European Article Number – Avrupa Mamül Kodu) / UPC((Universal Product Code) Barkodları 
- Interleaved 2 of 5 (ITF) 
- Code 39

UPC SİSTEMİ
ABD ve Kanada da kullanılır. Sistemde esas olarak 10 karakter vardır. Ancak daha fazla karakter kullanılması da mümkündür. Barkod makine tarafından okunabilen ve tüketici tarafından okunabilen sayısal kısımdan meydana gelmiştir. 
Sistemin tamamı; Sayı sistem karakteri, 10 esas karakter(soldan merkez çizgiye kadar olan 5 karakter üretici kodu, merkez çizgiden sonraki 5 karakter mamul kodu) ve kontrol karakterlerinden meydana gelmiştir. Her iki kod da Milli Numaraları Merkezi tarafından verilir

EAN SİSTEMİ
Avrupa ülkelerinde EAN sistemi geliştirilmiştir. 1977 yılında Belçika da kurulan "Avrupa Mal Numaralama Birliği" sonrada Avrupa ülkeleri dışındaki ülkelerinde birliğe üye olmasıyla adı "Milletler Arası Mal Numaralama Birliği" olarak değiştirilmiş kısa adı EAN olan değiştirilmemiştir.

Türkiye 1988 yılında üye olmuştur. EAN sistemi hemen her türlü malın numaralandırılmasında kullanılmaktadır. EAN siteminde, malın cinsine bakılmaksızın numara verilir. Bu bakımdan kullanım kolaylığı ve esnekliği vardır.

EAN-UPC aralarındaki tek fark basamak sayılarından kaynaklanıyor.

EAN-13, 4 gruba ayrılmış 13 haneden oluşur. EAN-8, 3 gruba ayrılmış 8 haneden oluşur.

 

Kurumsal
Hakkımızda
Vizyon ve Misyon
Kalite politikalarımız
Yatırımcı
KVKK Aydınlatma Metni
Profesyonel Depo Yönetimi
Depolama
Barkod Desteği ile
RFID Desteği ile
Akıllı Depo Desteği ile
Üretim Lojistiği
Ürün Lojistiği
Perakende Lojistiği
İade Lojistiği
E-Ticaret
Etiketleme & Paketleme
Yazılım
Katma Değerli Hizmetler
Danışmanlık
Kroki